น.สพ.พงษ์เผ่า หอสถิตย์ธรรม

ผู้ก่อตั้งและน.สพ.ประจำโรงพยาบาล


การศึกษา: สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ปี 2521

ประสบการณ์:

2522 – 2526 ทำงานบริษัทเอกชนที่กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งสัตวแพทย์ประจำฟาร์ม ดูแลด้านสุขภาพสัตว์เศรษฐกิจในฟาร์มขนาดใหญ่ (สุกรและไก่)

2527ปัจจุบัน เปิดดำเนินกิจการคลินิกรักษาสัตว์ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่และขยายเป็นโรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่ โชตนาในปัจจุบัน สนใจติดตามศึกษาและปฏิบัติงานด้าน อายุรกรรม ศัลยกรรม (เนื้อเยื่ออ่อนและกระดูก) โรคผิวหนัง โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคตา พฤติกรรมสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์แบบองค์รวม (Holistic)

2536 เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวแพทย์ด้านสุกรนานาชาติ International Pig Veterinary Society (IPVS) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

2536 -2538 ดำรงตำแหน่งประธานชมรมสัตวแพทย์ล้านนา

2540 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านสัตว์เล็ก World Congress of the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) 3rd-6th April 1997 ณ เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ

2542 เดินทางไปดูงานด้านศัลยกรรมผ่าตัดกระดูกและงานด้านการส่งต่อสัตว์ป่วยที่ Queensland Veterinary Specialists (หรือ West Chermside Veterinary Clinic เดิม)ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

2543 เข้าร่วมสัมมนาทางด้านปฏิบัติการ Surgical Fixation of Fractures (A course in AO/ASIF Techniques 31st Annual Canine Basic Course) May 11-14, 2000 ที่ The Hyatt Regency จัดโดย The Ohio State University ณ เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2546 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านสัตว์เล็ก World Congress of the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) 24th-27th October 2003 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

งานอดิเรก: อ่านหนังสือ ว่ายน้ำ วิ่งจ๊อกกิ่ง นั่งสมาธิ

คุณทิพยวรรณ ขันนันต๊ะ

ผู้ช่วยสัตวแพทย์และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


การศึกษา: สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปี 2553

 ประสบการณ์:

หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในปี 2553 ด้วยการมีความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงเป็นทุนเดิมคุณทิพวรรณ หรือชื่อเล่นว่า “เอ็ม” จึงรักและชอบที่จะทำงานกับสัตว์เลี้ยง โดยเข้ามาร่วมทำงานที่โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่โชตนาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา

นอกจากรับผิดชอบดูแลงานด้านคอมพิวเตอร์ในสำนักงานโรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่โชตนาแล้ว คุณเอ็มยังได้นำความรู้ที่ร่ำเรียนมาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่โชตนาได้อย่างดีโดยเฉพาะบริการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของท่านและจัดระบบเตือนเรื่องการตรวจรักษาซ้ำและการทำวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงตามที่ได้นัดหมายไว้ให้กับลูกค้าทุกๆคนอย่างดี อีกทั้งยังทำหน้าที่ผู้ช่วยสัตวแพทย์และคอยดูแลต้อนรับลูกค้าที่นำสัตว์เลี้ยงมาตรวจรักษาและดูแลสัตว์ป่วยรับฝากนอนรักษาพร้อมๆกันไปด้วย ถือได้ว่าเป็นงานที่ท้าทายความสามารถที่ต้องอาศัยความรักในงานม ความอดทนและความรับผิดชอบสูงมาก และคุณเอ็มก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและความเอาใจใส่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี

คุณปราณี สุวรรณรัตน์

ดูแลสัตว์ป่วย และแม่บ้าน

คุณปราณี สุวรรณรัตน์ มีพื้นฐานด้านความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงที่ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมว คุณปราณีจึงได้เข้ามาร่วมงานที่โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่โชตนามายาวนานร่วม 20 ปี โดยหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงคือเป็นแม่บ้านดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกโรงพยาบาล อีกทั้งยังทำหน้าที่เสริมเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์คอยดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงที่ท่านเจ้าของนำมาตรวจรักษาและฝากนอนรักษาไว้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่โชตนา ซึ่งคุณปราณีก็สามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้นได้เป็นอย่างดี