อายุรกรรม (Internal Medicine)

 

เป็นการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาอาการผิดปกติของระบบต่างๆในร่างกายสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ระบบต่อมไร้ท่อ , ระบบทางเดินอาหารกระเพาะลำไส้ โรคจากการติดเชื้อ ระบบการทำงานของไต ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ เป็นต้น

ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามหากเป็นไปได้ทางสัตวแพทย์และทีมงานที่โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่โชตนาจะมุ่งเน้นในด้านการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มีอะไรที่จะทำให้พวกเราสุขใจไปมากกว่าการได้ทราบและพบว่าสัตว์เลี้ยงและครอบครัวผู้เป็นเจ้าของเดินออกไปจากโรงพยาบาลสัตว์ของเราในสภาพที่ปราศจากปัญหาสุขภาพใดๆทั้งปวง อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่ว่าก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสัตว์เลี้ยงของท่านต้องการรับการดูแลรักษาทางสัตวแพทย์แบบล้ำหน้ากว่านั้น ทางเรามีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นสำหรับกรณีเจ็บป่วยดังกล่าวของเขา

สัตวแพทย์ของเรามีความชำนาญทางด้านอายุรกรรมครอบคลุมทุกระบบ

ทางเราพร้อมที่จะวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่างๆดังนี้

 • ระบบทางเดินอาหาร
 • ระบบขับถ่ายปัสสาวะและสืบพันธุ์
 • ตับ
 • ระบบฮอร์โมน
 • ระบบภูมิคุ้มกัน
 • หัวใจ
 • ปอดและระบบทางเดินหายใจ
 • ตา
 • ผิวหนัง
 • ระบบประสาท

โรคระบบทางเดินอาหาร

สัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่โชตนาของเราตรวจรักษาความผิดปรกติในระบบทางเดินอาหาร หรือ โรคและสภาวะต่างๆในระบบทางเดินอาหาร อวัยวะในระบบนี้ประกอบด้วย กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ตับ ตับอ่อน และถุงน้ำดี ตัวอย่างความไม่ปรกติของระบบทางเดินอาหารในสัตว์เลี้ยงได้แก่

 • แก๊ซในกระเพาะ
 • กลืนหรือเคี้ยวสิ่งแปลกปลอม
 • ตับอ่อนอักเสบ
 • ลำไส้ใหญ่อักเสบ(Inflammatory Bowel Disease)
 • แพ้อาหาร
 • การติดเชื้อต่างๆ


 

ลักษณะอาการต่างๆที่บ่งถึงความไม่ปรกติของระบบทางเดินอาหารในสัตว์เลี้ยง อาจมีดังนี้

 • อาเจียน
 • น้ำหนักลด
 • เบื่ออาหาร
 • ท้องเสีย
 • สภาพร่างกายผอมโทรม

ถ้าหากท่านสังเกตพบว่าสัตว์เลี้ยงของท่านมีอาการดังกล่าวข้างต้น โปรดพาสัตว์เลี้ยงของท่านไปรับการตรวจ ทางเราจะตรวจร่างกายสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายสัตว์เลี้ยงของท่าน อาจจำเป็นต้องใช้กระบวนวิธีการวินิจฉัยเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่ก่อให้เกิดอาการป่วยต่อสัตว์เลี้ยงของท่าน

โรคต่อมไร้ท่อ

ระบบต่อมไร้ท่อมีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนต่างๆสำหรับใช้ควบคุมการทำงานส่วนต่างๆทั่วร่างกายในสัตว์เลี้ยงของท่าน การทำงานเหล่านี้ครอบคลุมถึงส่วนต่างๆตั้งแต่การควบคุมปรับอุณหภูมิในร่างกายสัตว์เลี้ยงของท่านและระดับความอยากอาหารตลอดไปถึงการควบคุมเมตาโบลิซึมทั้งหมดในร่างกายของสัตว์เลี้ยงของท่าน การพัฒนาการของร่างกายและหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์

ต่อมไร้ท่อแต่ละอย่างมีบทบาทที่มีนัยสำคัญต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงของท่าน หากการทำงานของต่อมไร้ท่อใดผิดเพี้ยนไปจากปรกติก็จะทำให้สัตว์เลี้ยงของท่านแสดงอาการต่างๆได้แก่

 • การดื่มน้ำหรือถ่ายปัสสาวะมากผิดปกติ
 • น้ำหนักตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ขนหลุดร่วงหรืองอกมากผิดไปจากปรกติ

เนื่องจากาอาการเหล่านี้บ่งชี้ถึงสภาวะต่างๆมากมาย จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องร่วมมือกับสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญที่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพสัตว์เลี้ยงในทุกๆด้าน การดูแลรักษาสภาวะที่ผิดปรกติประกอบด้วย การรักษาโรคในส่วนของต่อมไทรอยด์ ตับ ต่อมใต้สมอง(Pituitary gland) และต่อมหมวกไต(Adrenal gland)

โรคต่อมไร้ท่อที่ปรากฏพบในสัตว์เลี้ยงเสมอ ได้แก่ โรคของต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกไต สภาวะผิดปรกติเหล่านี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่สัตว์เลี้ยงย่างเข้าสู่วัยกลางๆของอายุและวัยชรา โดยเฉพาะแมวแก่มักเกิดปัญหาต่อมไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติ(Hyperthyroidism) ซึ่งทำให้แสดงอาการ น้ำหนักตัวลด หัวใจเต้นเร็วกว่าปรกติ และอยากกินอาหารมากกว่าปรกติอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับสุนัขบ่อยครั้งมักมีปัญหาต่อมไทรอยด์ทำงานลดต่ำกว่าปรกติ (Hypothyroidism)เมื่ออายุมากขึ้น อาการที่ปรากฏ ได้แก่ ร่างกายอ่อนเปลี้ยไม่มีแรงและน้ำหนักตัวเพิ่มมาก ตลอดจนอาการขนร่วงตรงบริเวณคอและหาง

This post is also available in: อังกฤษ