อายุรกรรมสัตว์เลี้ยงสูงอายุ (Geriatric Medicine)

ด้วยความก้าวหน้าทางด้านการสัตวแพทย์ในแง่การผลิตวัคซีนการป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆในสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพดีส่งผลให้สัตว์เลี้ยงมีอายุยืนยาวกว่าในอดีตที่ผ่านมามาก การมีอายุยืนยาวมากขึ้นทำให้สัตว์เลี้ยงต้องเผชิญกับภาวะโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรค นั่นคือ โรคที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆตามอายุขัยของสัตว์ ได้แก่ โรคข้อเสื่อม โรคหัวใจ โรคตับ โรคไตวายเรื้อรัง ฯลฯ เป็นต้น

การป้องกันเพื่อชะลอสภาวะดังกล่าวสามารถกระทำได้หากท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงจัดการดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างถูกต้อง เช่น การตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่อายุ 5 ปีขึ้นไปเป็นประจำทุกปีๆละหนึ่งถึงสองครั้ง หากเริ่มพบความผิดปกติของอวัยวะใดก็จะได้เข้าทำการแก้ไขจัดการแต่เนิ่นๆ  อย่างนี้ก็สามารถชะลอความเสื่อมไม่ให้ลุกลามรุนแรงไปได้  นั่นย่อมหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้จะเป็นสัตว์เลี้ยงวัยสูงอายุก็ตาม

This post is also available in: อังกฤษ