ทำไมต้อง รพ.ส.เชียงใหม่โชตนา


ปัจจุบันเมื่อนึกถึงการรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงจะพบว่ามีสถานพยาบาลหลายแห่งไว้ให้ท่านเลือกใช้บริการ บางแห่งตรวจและรักษาตามอาการเฉพาะหน้า บางแห่งมีหมอให้บริการอยู่หลายท่านจนเลือกไม่ถูกบางแห่งรอคิวนานและอื่นๆอีกจิปาถะ

สำหรับโรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่โชตนาของเราเน้นที่การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงแบบองค์รวมโดยพยายามโยงใยปัจจัยต่างๆที่ไปก่อผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยในสัตว์เลี้ยงของท่านเข้าด้วยกันแล้วลงมือรักษาแบบองค์รวม…..ทั้งนี้เพราะปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยงมักมีเหตุปัจจัยเฉพาะตัวแตกต่างกันไปซึ่งต้องการการดูแลรักษาแบบองค์รวม อีกประการคือเรื่องการนัดหมายเวลาล่วงหน้าไว้กับโรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่โชตนาของเราจะช่วยทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาไปกับการรอคิวตรวจรักษานานมากเกินไป

นายสัตวแพทย์พงษ์เผ่า หอสถิตย์ธรรม (วท.บ. , สพ.บ.) ได้ยึดถือแนวการรักษาแบบองค์รวมโดยเฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเพื่อเป็นบริการแก่สัตว์เลี้ยงของท่านเป็นรายๆไป  ด้วยประสบการณ์คลุกคลีอยู่กับการตรวจรักษาสุนัขแมวและสัตว์แปลกถิ่นต่างๆยาวนานกว่า 25 ปี อันได้แก่ ศัลกรรมผ่าตัดกระดูกออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมผ่าตัดทั่วไป อายุรกรรม รังสีวิทยาเพื่อการวินิจฉัย ทันตกรรม เวชศาสตร์ป้องกัน ทั้งยังกระตือรือร้นค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเสมอมา พร้อมด้วยทีมงานที่จะทุ่มเทความรู้และประสบการณ์ให้การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของท่านอย่างเต็มความสามารถ ท่านจึงวางใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงของท่านจะได้รับการดูแลเรักษาด้วยความรู้ที่ทันสมัยด้วยความเอาใจใส่แก่สัตว์เลี้ยงของท่านอย่างดีที่สุด


อนึ่งหากท่านต้องการให้สัตว์เลี้ยงของท่านมีอายุยืนยาวมากที่สุดตามศักยภาพของอายุไขของเขาด้วยสุขภาพที่ดีและมีความสุข เราขอแนะนำให้ท่านเพิ่มความเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพของเขาอย่างเต็มที่โดยเข้ารับบริการโครงการแผนเพื่อสุขภาพดี โดยทีมงานของโรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่โชตนาพร้อมและยินดีให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ท่านได้เข้าใจหลักการและวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ แผนเพื่อสุขภาพดี (Total Wellness Plan) อย่างถ่องแท้

กรณีจำเป็นต้องมีการผ่าตัดสัตว์เลี้ยงของท่านซึ่งต้องมีการวางยาสลบนั้นทางโรงพยาบาลของเราได้จัดเตรียมเครื่องดมยาสลบที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดไว้บริการแก่สัตว์เลี้ยงของท่านโดยเฉพาะด้วยเป็นเครื่องดมยาสลบชนิดที่มีเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)ติดตั้งควบคู่ไว้ด้วยกัน จึงทำให้การควบคุมการสลบในระหว่างการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งด้วยทีมงานที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาอย่างดีและมีประสบการณ์มายาวนานกว่า20 ปี

นอกจากนั้นเราให้บริการอาบน้ำตัดแต่งขนแก่สุนัขและแมวและยังมีอาหารสำหรับสัตว์ป่วยชนิดต่างๆตลอดจนอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงไว้บริการให้ท่านเลือกซื้อหาตามความพอใจ เราจึงเป็นสถานบริการสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรโดยแท้จริง (One Stop Service)

This post is also available in: อังกฤษ