การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic  Laboratory)

ผลตรวจที่ได้ช่วยเป็นข้อมูลสำหรับช่วยการวินิจฉัยก่อนลงมือรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ เช่น โรคไต โรคตับ โรคเลือด โรคพยาธิในเม็ดเลือด Pyometra ฯลฯ