โรคมะเร็งและเนื้องอกสัตว์เลี้ยง

 

การดูแลรักษามะเร็งและเนื้องอกวิทยาสัตว์เลี้ยง

วิวัฒนาการความก้าวหน้าด้านการแพทย์และโภชนาการมีผลทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีอายุยืนยาวและสุขภาพที่ดีกว่าแต่ก่อน ปัจจุบันสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่แตกต่างไปจากสัตว์เลี้ยงรุ่นก่อนในอดีตซึ่งมักมีปัญหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่างๆ ข่าวดีก็คือ เราสามารถวินิจฉัยและเยียวยารักษาโรคหลายโรคได้มากขึ้น – รวมไปถึงโรคมะเร็งแบบต่างๆในสัตว์เลี้ยง

  • ข้อเท็จจริง: พบว่าครึ่งหนึ่งของสุนัขที่อายุเกินกว่า 10 ปีขึ้นไปเกิดมีโรคมะเร็งขึ้น ส่วนแมวพบว่ามีความเสี่ยงดังกล่าวต่ำกว่า แต่หากมีมะเร็งเกิดขึ้นกับแมวก็มักเป็นชนิดที่รุนแรง
  •  การวินิจฉัยและการรักษา: กรณีสัตว์เลี้ยงของท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหมอและเจ้าของสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการรักษาที่ดีที่สุดอย่างไร  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งที่เกิดขึ้นกับแมวหรือสุนัข ตำแหน่งที่เป็น และมีการลุกลามไปมากน้อย การรักษาอาจแนะนำให้ใช้การผ่าตัด การใช้เคมีบำบัด และฉายรังสีสำหรับเนื้องอกตามความเหมะสม
  •  กรณีทำเคมีบำบัด เราจะดูแลอย่างดีที่สุดเพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับความไม่สบายจากฤทธิ์ข้างเคียงยาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามปกติสัตว์ป่วยจะมีปัญหาจากฤทธิ์ข้างเคียงของยาเคมีบำบัดน้อยกว่าคน ตามปกติอาการข้างเคียงที่พบได้แก่ อาเจียนและท้องเสีย สัตวแพทย์จะจัดยาที่จำเป็นสำหรับควบคุมอาการข้างเคียงดังกล่าว

ซินดี้และมะเร็งกระดูกขาหน้าซ้าย

ซินดี้ สุนัขเพศเมียอายุ 8 ปี ทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดกตรงข้อพับขาหน้าซ้ายและเดินกระเพลมานานนับหลายเดือน

ซินดี้กับมะเร็งกระดูกขาหน้าซ้ายตรงเหนือข้อพับ
ผลตรวจเอกซเรย์

พบมะเร็งกระดูกตรงบริเวณกระดูกอุลน่าส่วนปลายเหนือข้อพับซ้าย

หลังผ่าตัดขาส่วนเป็นมะเร็งออกไป

เพื่อเป็นการรักษาชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีของซินดี้ การตัดขาส่วนที่เป็นมะเร็งออกไปเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

หลังผ่าตัดขาส่วนเป็นมะเร็งออกไป

เพื่อเป็นการรักษาชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีของซินดี้ การตัดขาส่วนที่เป็นมะเร็งออกไปเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

This post is also available in: อังกฤษ