บริการฝังไมโครชิพ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถทำเครื่องหมายไว้กับตัวสัตว์เลี้ยง เรียกว่า ไมโครชิฟ (Microchip) เป็นวิธีการช่วยให้สามารถค้นหาหรือบอกได้ว่าสัตว์เลี้ยงมีใครเป็นเจ้าของ หรือ ช่วยยืนยันความมีตัวตนของสัตว์เลี้ยงจริง โดยในไมโครชิฟจะเป็นที่เก็บข้อมูลต่างๆของสัตว์เลี้ยงเอาไว้ เมื่อสแกนเพื่อดูข้อมูลสัตว์เลี้ยงนั้นๆจะทราบได้ว่าสัตว์เลี้ยงชื่ออะไร อายุเท่าใด ฯลฯ เป็นต้น

วิธีการใส่ไมโครชิพ

ขนาดของไมโครชิพ
วิธีใสไมโครชิพ

This post is also available in: อังกฤษ