ทันตกรรมเบื้องต้นสำหรับสัตว์เลี้ยง

ปัญหาทางทันตกรรม (ฟันและช่องปาก) ทั้งใน สุนัข และ แมว มักเป็นผลจากการละเลยการดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากและฟัน ในที่สุดก่อให้เกิดคราบหินปูนเกาะติดตามฟัน นำไปสู่สภาวะเหงือกอักเสบ เหงือกย่น และการติดเชื้อโรครุนแรงและสามารถลุกลามเข้ากระแสเลือดไปยังลิ้นหัวใจ ตับ หรือไต ทำให้การทำงานของอวัยวะดังกล่าวบกพร่องในที่สุด

เราตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงขอแนะให้ท่านนำสัตว์เลี้ยงของท่านไปรับบริการ ขูดหินปูน สุนัข และ แมว เพื่อดูแลช่องปากและฟันให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ อันจะเป็นการป้องกันปัญหาที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงของท่านโดยรวมอย่างแน่นอน

หลักการดูแลสุขภาพช่องปากสัตว์เลี้ยง

ก) กรณีเริ่มดูแลตั้งแต่อายุน้อย เมื่อยังไม่มีปัญหาหินปูน หรือหินน้ำลาย ต้องดูแลเอาใจใส่เรื่องการแปรงฟันเป็นประจำทุกวัน เพื่อขจัดเอาคราบอาหารที่เกาะอยู่ตามฟัน (Dental Plague) ออกไป ทั้งนี้เนื่องจากหินปูนก่อตัวมาจากซากตายของแบคทีเรียที่อาศียเกาะกับคราบอาหารและแบ่งตัวขยายพันธุ์ซึ่งเป็นขบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปแบบไม่หยุดยั้ง การขจัดคราบอาหารหมายถึงการป้องกันไม่ให้มีที่สำหรับยึดเกาะอาศัยของเชื้อแบคทีเรีย เท่ากับเป็นการป้องกันการก่อตัวให้เกิดหินปูนทางอ้อม

Dog and tooth brush

อนึ่งยาสีฟันที่ใช้แนะให้เป็นยาสีฟันสำหรับสัตว์เลี้ยงเท่านั้นเพราะยาสีฟันสำหรับสัตว์เลี้ยงต่างจากยาสีฟันของคนเราที่มักมีฤทธิ์เป็นกรดหากสัตว์เลี้ยงกลืนเข้าไปก็ไม่เป็นผลดีต่อกระเพาะอาหารของสัตว์เลี้ยง โดยธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงจะกลืนทุกอย่างที่ป้อนใส่ปากเสมอๆ ดังนั้นยาสีฟันสำหรับสัตว์เลี้ยงจะไม่มีฤทธิ์เป็นกรดจึงปลอดภัยในแง่ไม่กัดผนังกระเพาะอาหารสัตว์เลี้ยงแน่นอน

ข) กรณีมีปัญหาหินปูนเกิดขึ้นอยู่แล้วดังภาพด้านขวามือ  จำเป็นต้องได้รับการขูดออกไปก่อนและตามด้วยการดูแลสุขภาพฟันตามที่กล่าวในข้อ ก ข้างต้นต่อไป

ในการขูดหินปูนนั้นจำเป็นต้องมีการดมยาสลบสัตว์ป่วยโดยใช้เครื่องดมยาจึงจะสามารถใช้เครื่องอุลตราโซนิคไปกระเทาะให้หินปูหลุดออกมาเพื่อเป็นการทำให้ฟันสะอาดได้  ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการตรวจสภาพสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการตรวจความพร้อมของร่างกายทั้งระบบบหัวใจ  การทำงานตับและไต และความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (ทั้งเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว) ตลอดจนปริมาณเกล็ดเลือด เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงของท่านไม่มีความเสียงต่อการวางยาสลบเพื่อขูดหนิปูน


สัตว์เลี้ยงต้องการความใส่ใจด้านทันตกรรมเช่นกัน!
[vc_video embed=”https://www.youtube.com/watch?v=Q6OnCF2rqiU”]

ก่อน: สภาพสุขภาพช่องปากที่ไม่ดี สังเกตจะพบหินปูนเกาะติดฟันหนาเตอะ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของเชื้อแบคทีเรียที่ทำอันตรายต่อเหงือกและฟัน จากรูปข้างบนจะเห็นว่าเหงือกมีสภาพอักเสบแดงชัดเจน (ตรงบริเวณติดกับฟัน) ก่อให้เกิดกลิ่นปากรุนแรง สร้างความรำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้ชิด  นอกจากนี้เชื้อแบคทีเรียจากที่นี้ยังสามารถแทรกซึมเล็ดลอดเข้ากระแสเลือดไปยังอวัยะวะต่างๆภายในร่างกายของสุนัขและแมว ได้แก่ ตับ ไต หรือ แม้แต่หัวใจและทำให้เกิดปัญหาต่ออวัยะวะที่กล่าวมาในที่สุด


[vc_video embed=”http://youtu.be/aYaWTNM5k0M”]

หลัง: สภาพฟันที่สะอาดภายหลังการได้รับการดูแลขูดหินปูนออกเรียบร้อยแล้ว

This post is also available in: อังกฤษ