การดูแลสัตว์เลี้ยงสูงอายุ (Senior Pet Care)

ท่านโปรดสละเวลาสักเล็กน้อยมาเรียนรู้เพิ่มเติมถึงความจำเป็นกรณีพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงอายุของท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวแรกไปสู่การดูแลที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงคู่หูของท่านในช่วงอายุย่างสู่วัยชราของเขา โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่โชตนาของเรามุ่งเน้นเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงสูงวัยเป็นการเฉพาะและมีความภาคภูมิใจในเรื่องความใส่ใจเป็นกรณีพิเศษที่เรามอบการดูแลด้านอายุรกรรมแก่สัตว์เลี้ยงวัยชราและการดูแลรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ

เมื่อสัตว์เลี้ยงมีอายุย่างเข้าสู่ปีที่ 6 หรือมากกว่านี้ ท่านจะสังเกตเห็นว่าสมรรถภาพทางร่างกายค่อยๆเริ่มถดถอยลงทีละเล็กทีละน้อย อย่างไรก็ตามการจัดการและดูแลเอาใจทางด้านสัตวแพทย์ที่เหมาะสมสามารถช่วยชะลอขบวนการเสื่อมถอยดังกล่าวให้ช้าลงได้ซึ่งก็จะมีผลยืดช่วงระยะเวลาของความกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพดีแก่สัตว์เลี้ยงของท่านให้เนิ่นนานออกไปได้ วิธีการดูแลแบบป้องกันจะถูกจัดให้ตามอายุของสัตว์เลี้ยงของท่าน, รูปแบบการดำเนินชีวิต, ปัจจัยเสี่ยงต่างๆและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอื่นๆเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันโรคทั่วไปต่างๆ หรือตรวจพบอาการในระยะเริ่มต้นและง่ายต่อการดูแลรักษา

ในฐานะเป็นผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านเองเป็นลำดับแรกท่านจึงมีบทบาทที่สำคัญอีกเช่นกัน ตัวท่านเองมีอิทธิพลต่อสัตว์เลี้ยงของท่านในแง่ของความถี่ในการออกกำลังกาย สภาพความเป็นอยู่ คุณภาพในการดูแลสัตว์เลี้ยงสูงวัยโดยยึดแนวทางด้านสัตวแพทย์ และการให้อาหาร


ประจำวัน ด้วยคำแนะนำช่วยเหลือจากสัตวแพทย์ของท่านเอง ท่านก็สามารถดูแลจัดการปัจจัยเหล่านี้เพื่อยืดช่วงเวลาของความมีสุขภาพดีและความทรหดอดทนแก่สัตว์เลี้ยงของท่านให้ยาวนานขึ้นไปได้ ทั้งยังเพิ่มพูนความอยู่ดีมีสุขของเขาแม้ว่าเขาจะเคลื่อนไหวเชื่องช้าลงไปบ้างก็ตาม

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มโปรแกรมการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงสูงอายุของท่านและเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องให้ความรักดูแลอย่างทะนุถนอมเป็นพิเศษก็คือช่วงก่อนที่อายุของเขาเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาที่เรียกว่าวัยสูงอายุมาถึง และทางโรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่โชตนาของเราเข้าใจเรื่องนี้ดีที่สุด เราจึงขอแนะนำให้สัตว์เลี้ยงของท่านเข้ารับโปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับสัตว์สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งควรที่จะรวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบพิเศษเพื่อตรวจจับอาการที่อยู่ในขบวนการของโรคต่างๆให้ทราบแต่เนิ่นๆ การดูแลทันตสุขภาพในช่วงอายุนี้ก็ยิ่งมีความสำคัญอีกเช่นกัน เราจึงขอแนะนำให้สัตว์เลี้ยงทุกตัวเข้ารับการตรวจทางด้านทันตสุขภาพและขูดหินปูนเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในช่วงวัยชราพบว่าอาหารและการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการเอาใจใส่ติดตามตรวจสอบ หากท่านพาสัตว์เลี้ยงของท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัย ทางเราจะทำการประเมินน้ำหนักของเขาและนำเสนอข้อแนะนำตามสภาพที่ปรากฏ

This post is also available in: อังกฤษ