สัตว์เลี้ยงซึ่งถือได้ว่าป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์เราสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์ให้ดีขึ้นได้ ด้วยเหตุผล 10 ข้อดังนี้

  1. สัตว์เลี้ยงเป็นตัวการยุยงส่งเสริมให้เราออกกำลังกาย หากคุณเลี้ยงสุนัขคุณจำเป็นต้องพาเขาไปเดินออกกำลังกาย โดยขอแนะนำให้พาเขาเดินวันละ 2 ครั้งๆละ 25 นาที Dog-childrens-runและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้คนส่วนใหญ่จะออกจากบ้านตรงดิ่งไปยังสวนสาธารณะหรือชายหาดโดยปราศจากสุนัขเป็นเพื่อน
  2. สัตว์เลี้ยงมีส่วนกระตุ้นให้เกิดมีสังคมขึ้นได้ จึงช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพจิตของมนุษย์เรา โดยมีส่วนในการเชิญชวนให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเมื่อคุณพาสุนัขไปเดินจะพบว่าเป็นเรื่องง่ายมากที่ผู้คนที่ผ่านมาจะพูดคุยทักทายกับคุณอย่างชนิดคาดไม่ถึงเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของคุณ (“เขาเยี่ยมเลยนะ: เขาเป็นพันธุ์อะไรเหรอครับ?”)
  3. มีงานวิจัยที่พบว่าเด็กๆที่เติบโตมากับการมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าและความสามารถปรับตัวเข้าสังคมได้ดีกว่าเด็กที่ไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเลย
  4. สัตว์เลี้ยงสามารถช่วยเด็กที่มีภาวะความยุ่งยากทางจิตใจเป็นการเฉพาะ การใช้สัตว์เลี้ยงเพื่อการบำบัดเริ่มมีมาตั้งช่วงทศวรรษ 1960 หลังจากจิตแพทย์สังเกตพบว่าเด็กที่มีนิสัยสันโดษชอบตีตัวจากสังคมอย่างชนิดรุนแรงมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเขามีสุนัขของเขาเองมาอยู่เป็นเพื่อนในช่วงการรักษา สุนัขเป็นตัวช่วยลดความตรึงเครียดและบรรเทานิสัยต่อต้านของเด็กให้เบาบางลงและช่วยให้เกิดความจดจ่อต่อการสื่อสาร
  5. นักโทษในเรือนจำที่ได้รับอนุญาตให้ดูแลนกต่างๆและสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กกลับปรากฏพบนิสัยสันโดษชอบแยกตัวเองบรรเทาเบาบางลง ความกร้าวร้าวลดลงและมีความรับผิดชอบมากขึ้น
  6. การเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ การได้เล่นและลูบตัวสุนัขหรือแมวสักตัว หรือแม้แค่เพียงได้อยู่ในห้องที่มีสัตว์เลี้ยงสักตัวพบว่ามีผลทำให้คนๆนั้นผ่อนคลายลง ความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจลดลง
  7. สัตว์เลี้ยงทั้งหลายมีส่วนช่วยให้อัตราการฟื้นตัวจากการผ่าตัดบางชนิดของมนุษย์มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว งานวิจัยชิ้นหนึ่งทำการติดตามความคืบหน้าของคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ในส่วนของหัวใจ พบว่ากลุ่มคนไข้ที่ใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงมีอายุยืนยาวมากกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์อย่างมีนัยสำคัญ
  8. สัตว์เลี้ยงมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านจิตประสาทรวมทั้งกรณีโรคซึมเศร้าด้วย สัตว์เลี้ยงทั้งหลายมีส่วนช่วยเพิ่มความภูมิใจในตัวเอง เพิ่มความกระฉับกระเฉงของจิตใจ และยังช่วยยกระดับของสปิริตของผู้ป่วยอัลไซม์เมอร์ได้ด้วย
  9. พวกสัตว์เลี้ยงช่วยให้ผู้สูงอายุช่วยตัวเองได้มากขึ้น งานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ประมวลผลของเวลานับเป็นชั่วโมงที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุรับจ้าง ต้องใช้ไปกับการดูแลผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตตามลำพัง ในตอนเริ่มต้น พบว่าผู้ดูแลต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ยมากถึง 40 ชั่วต่อสัปดาห์ต่อคนไข้หนึ่งคน แต่หลังจากผู้ป่วยได้มีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนอยู่ด้วยเป็นเวลานาน 6 เดือนปรากฏพบว่า เวลาที่ผู้ดูแลลดลงเหลือแค่ประมาณสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง
  10. เมื่อให้มีสัตว์เลี้ยงไปเยี่ยมบ้านพักคนชรา ปรากฏผลในทางบวกอย่างชัดเจน โดยจะพบเห็นคนชรามีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสและพูดคุยมากขึ้น และได้ประสบพบอาการลักษณะที่บ่งถึงความมีสุขภาพดีมากขึ้น ในประเทศไอร์แลนด์มีองค์หนึ่งชื่อ PEATA (www.peata.org)ทำหน้าที่ให้บริการสัตว์เลี้ยงเพื่อการบำบัดแบบนี้อยู่ด้วย
Source

This post is also available in: อังกฤษ