โรคผิวหนังสัตว์เลี้ยง (Veterinary Dermatology)

ปัญหาโรคผิวหนังเกิดขึ้นได้กับส่วนของผิวหนัง ขน หู และเล็บ โดยเกิดจากสาเหตุหลายประการ การค้นหาสาเหตุกระทำได้โดยการทดสอบทางการแพทย์ ตรวจร่างกาย และประวัติสภาพแวดล้อมที่สัตว์เลี้ยงอยู่อาศัย สำหรับสาเหตุของโรคผิวหนังได้แก่

  • โรคเกิดจากพยาธิภายนอกและเชื้อโรค ทำให้เกิดอาการคัน ได้แก่ ขี้เรื้อนเปียก ขี้เรื้อนแห้ง เชื้อยีสต์เชื้อรา สภาวะติดเชื้อไวรัส
  • โรคเกิดจากการแพ้ต่างๆ ทำให้เกิดอาการคันบริเวณผิวหนังอย่างรุนแรงมากๆ ได้แก่ แพ้โปรตีนในอาหาร แพ้ไรตามที่นอน แพ้สิ่งที่ปนมากับอากาศ แพ้น้ำลายหมัด
  • โรคมะเร็งผิวหนัง
  • โรคผิวหนังจากระบบภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง (autoimmune/immune mediated skin diseases)
  • โรคผิวหนังที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ ส่วนใหญ่ทำให้ขนร่วงผิดปกติมาก โดยปราศจากอาการคันร่วมด้วย เช่น โรคต่อมไทรอยด์

This post is also available in: อังกฤษ