การดูแลรักษาตาและโรคตาสัตว์เลี้ยง (Pet Eye Care and Veterinary Ophthalmology) 

ที่โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่โชตนามีสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาความผิดปกติต่างๆของตาในสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมว ความผิดปกติต่างๆเหล่านั้น ได้แก่ แก้วตาเป็นแผล (corneal ulcer) การทะลักของต่อมของหนังตาชั้นที่สาม (cherry eye– prolapsed gland of the third eyelid) ผ่าตัดขจัดขนผิดที่บริเวณแก้วตา ขอบตางุ้มเข้าหรือออกผิดปกติ (entropion and ectropion) โรคตาแห้ง (Keratoconjunctivitis sicca) ผ่าตัดรักษาสภาวะตาทะลัก ฯลฯ เป็นต้น

กรณีสัตว์เลี้ยงของท่านเริ่มแสดงอาการต่างที่ไม่ปรกติเกี่ยวกับตา โปรดติดต่อเราโดยด่วน อาการเหล่านี้ ได้แก่

  • อาการหรี่ตา หรือ หลบแสง
  • ตาแดง
  • ตาบวม
  • สภาวะขี้ตามากผิดปกติ
  • เกาที่ตาซ้ำแล้วซ้ำอีก
  • ม่านตาไม่ปกติ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของสัตว์เลี้ยง การให้การเยียวยารักษาอย่างทันท่วงทีสามารถช่วยรักษาสภาวะการมองเห็นให้คงอยู่ต่อไปได้

การรักษาความผิดปกติของตาในสัตว์เลี้ยงสามารถกระทำได้โดยการใช้ยาหยอดตา หรือ บางกรณีต้องอาศัยการผ่าตัด หรือ ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตา

This post is also available in: อังกฤษ