การทำวัคซีนและการฝังไมโครชิพแก่สัตว์เลี้ยง

การสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยการทำวัคซีนถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับใช้ป้องกันโรคต่างๆ หลักเกณฑ์ในการให้วัคซีนต่างๆแก่สุนัข/แมวที่ถูกต้อง ก็คือ ก่อนอื่นต้องตรวจสอบให้ทราบก่อนว่ามีโรคระบาดอะไรบ้างที่แพร่ระบาดและเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดในท้องถิ่นที่ท่านอยู่อาศัย จากนั้นลงมือให้วัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวเหล่านั้นแก่สัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของท่านให้ครบครัน เราเชื่อว่าโปรแกรมการทำวัคซีนที่เหมาะสมที่เราจัดไว้นี้ดีที่สุดสำหรับปกป้องสัตว์เลี้ยงของท่านให้ปลอดภัยจากโรคระบาดต่างๆและมีความเสี่ยงจากฤทธิ์อันไม่พึงประสงค์ของวัคซีนในเกณฑ์ที่ต่ำสุด


ไมโครชิพเป็นสิ่งประดิษฐทางไอทีมีขนาดเล็กเท่าเมล็ดข้าวสารใช้ฉีดฝั่งไว้ใต้ผิวหนังบริเวณกลางไหล่ของสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้เมื่อใช้เครื่องอ่านไมโครชิพสแกนผ่านบริเวณที่เคยฝังไว้ก็สามารถยืนยันได้ว่าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวว่ามีที่มาที่ไปมาจากไหน นอกจากใช้สำหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวได้แม่นยำแล้ว ยังใช้สำหรับสืบค้นหาเจ้าของเพื่อส่งคืนกรณีพลัดหลงหายไปจากเจ้าของเดิมได้ โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่โชตนาของเรามีบริการฝั่งไมโครชิพแก่สัตว์เลี้ยงของท่าน หากท่านประสงค์จะรับบริการ โปรดกรุณาแจ้งให้ทางเราทราบเพื่อจัดเตรียมไว้แก่ท่าน

This post is also available in: อังกฤษ